Testamente

Ved du, hvem der arver efter dig?

Alt afhængigt af din situation er der forskellige regler for, hvem der arver efter dig. Arvelovens regler er kort opridset herunder efter forskellige persongrupper:

Gift, uden børn

Når ægtefæller ikke efterlader sig livsarvinger, arver de alt efter hinanden.

Formålet med et oprette et testamente, når man som ægtefæller ikke efterlader sig livsarvinger, kan være at sikre den ønskede fordeling af den formue, der falder i arv efter den længstlevende.

Gift, med børn

Dine børn er dine nærmeste arvinger og kaldes i arveretten for “livsarvinger”. Din ægtefælle arver halvdelen af det, du efterlader dig ved din død, når du efterlader dig livsarvinger.

Samlevende, uden børn

Som samlevende har man ikke arveret efter hinanden. Der kan kun opnås arveret mellem ugifte samlevende ved oprettelse af testamente. Dette gælder uanset, hvor lang tid man har boet sammen.

Samlevende, med børn

Som samlevende har man ikke arveret efter hinanden. Der kan kun opnås arveret mellem ugifte samlevende ved oprettelse af testamente. Dette gælder uanset, om man har børn sammen.

Enlig, uden børn

Når du ikke er gift, og du ikke har børn, så vil alt du efterlader dig ved din død blive fordelt med halvdelen til din far og halvdelen til din mor. Er kun én af dine forældre i live, vil vedkommende arve alt.

Er begge dine forældre døde, vil dine søskende arve alt. Er en eller flere af dine søskende døde, vil deres børn arve i deres sted. Er begge dine forældre døde, og har du ingen søskende, vil dine levende bedsteforældre arve alt. 

Har du ingen arvinger efter ovennævnte, så arver Staten alt hvad du efterlader dig.

Enlig, med børn

Dine børn vil, som dine livsarvinger, arve alt hvad du efterlader dig ved din død til lige deling. Er en af børnene døde, arver dine børnebørn i stedet for dit afdøde barn.

Sådan laver du et testamente

  1. Du bestiller dit testamente online
  2. Du udfylder vores formular med de nødvendige oplysninger – husk du kan til enhver tid få gratis rådgivning undervejs
  3. Vi udarbejder et testamente til dig på baggrund af dine svar
  4. Du modtager testamentet til gennemlæsning
  5. Du underskriver testamentet

DKK 2.995,00

Bestil testamente

Læs mere om vores øvrige juridiske løsninger