Fremtidsfuldmagt

En fuldmagt er et dokument, hvormed du giver en anden ret til at træffe beslutninger og handle på dine vegne.

Med en fremtidsfuldmagt er der større sikkerhed for, at den, der udsteder fuldmagten, er habil, idet dette sikres af notaren. Derudover sikres det, at fuldmagten ikke bliver væk, da den registreres på cpr.nr. i Fremtidsfuldmagtsregisteret.

Endelig er man garanteret, at en fremtidsfuldmagt først sættes i kraft, når Familieretshuset har besluttet det på baggrund af en lægeerklæring.

Oprettelse af fremtidsfuldmagt

Fremtidsfuldmagten oprettes og tinglyses vis tinglysning.dk.

Senest et halvt år efter registreringen skal man underskrive fremtidsfuldmagten ved personligt fremmøde for en notar. Det koster 300 kr. i retsafgift.

Notaren sikrer sig ens identitet ved billedlegitimation, at man fornuftsmæssigt er i stand til at oprette fuldmagten, og at oprettelse af fremtidsfuldmagten er ens eget ønske. Herefter oprettes fuldmagten.

Er man fritaget for Digital Post, kan man oprette fremtidsfuldmagten på papir, som man medbringer og underskriver personligt hos Familieretshuset. Således skal man ikke forbi en notar.

Sådan bliver fuldmagten sat i kraft

Hvis der opstår behov for at fuldmagten skal sættes i kraft, sker dette ved anmodning til Familieretshuset.

Familieretshusets vurdering af, om fremtidsfuldmagten skal sættes i kraft, sker på baggrund af en lægeerklæring om fuldmagtsgiverens helbredstilstand. Familieretshuset vurderer herefter, om betingelserne er opfyldt.

Der skal betales afgift herfor på 1.010 kr. Derudover skal man betale for lægeerklæringen.

Tinglysning i Personbogen

Når Familieretshuset har afgjort, at fremtidsfuldmagten skal træde i kraft, tinglyses dette i Personbogen. På den måde kan offentlige myndigheder og andre se at fremtidsfuldmagten er trådt i kraft.

Sådan laver du en fremtidsfuldmagt

  1. Du bestiller en (eller flere) fremtidsfuldmagter online
  2. Du besvarer vores formular med spørgsmål – husk du kan få gratis rådgivning undervejs
  3. Vi udarbejder fremtidsfuldmagten på baggrund af dine informationer
  4. Du modtager fremtidsfuldmagten til gennemlæsning
  5. Du underskriver fremtidsfuldmagten
  6. Fremtidsfuldmagten tinglyses via tinglysning.dk

DKK 995,00

Forældre med deres voksne barn

Læs mere om vores øvrige juridiske løsninger