Ægtepagt

Der kan være mange grunde til at oprette en ægtepagt. Det kan være, at man venter en arv, som man ikke er interesseret i at dele ved en skilsmisse (eller i det hele taget), eller det kan være, at man har en genstand med affektionsværdi, som man selv vil råde over uden indflydelse fra sin ægtefælle. Det kan også være. at man har en virksomhed, som man ikke er interesseret i at dele i en evt. skilsmisse.

Har man ikke den samme indtjening, og den ene ægtefælle eksempelvis tjener væsentligt mere end den anden ægtefælle, kan det også være en god ide med en ægtepagt. Omvendt kan det også være en god ide, hvis den ene ægtefælle har en væsentlig gæld. I dette tilfælde vil den anden ægtefælle ved den første ægtefælles død, risikere at aflevere halvdelen af fællesejet til kreditorerne.

Hvad er en ægtepagt?

En ægtepagt er en skriftlig aftale mellem ægtefæller. Aftalen bestemmer, at der ikke skal gælde formuefællesskab i ægteskabet, hvilket man som ægtefæller automatisk indgår i, hvis man ikke aftaler andet.

Formuefællesskab – også kaldet fælleseje betyder, at man ejer alle aktiver lige. Herefter skal man ved død, separation eller skilsmisse dele alle aktiver i formuefællesskabet lige.

Det er ikke kun aktiver, som ægtefællerne ejede ved ægteskabets indgåelse, som er omfattet af formuefællesskabet. Alt hvad I som ægtefæller erhverver under ægteskabet, vil også være omfattet af formuefællesskabet, det kan være arv, gave mv.

Hvad er formålet med en ægtepagt?

Ægtepagtens formål er at ændre denne fordeling og sikre, at I hver især kan beholde de værdier, der er omfattet af ægtepagten, uden af disse skal deles ved død, separation eller skilsmisse.

Hvornår bør man oprette en ægtepagt?

Det kan være relevant at oprette en ægtepagt, hvis en af jer har en stor gæld. I det tilfælde kan den af jer som ikke har gæld risikere at skulle aflevere en del af sin formue til den anden ægtefælles kreditorer i forbindelse med dennes død. Det kan få den uheldige konsekvens, at længstlevende ægtefælle ikke har råd til at blive boende i familiens hus.

Ved skilsmisse kan tilfældet ligeledes blive, at den formuende ægtefælles skal betale den uformuende ægtefælles gæld og dermed risikere at komme ud af ægteskabet med gæld frem for værdier.

Typisk oprettes en ægtepagt, når den ene ægtefælle ejer selvstændig virksomhed, eller hvis man ønsker at starte en virksomhed, som man ønsker at beholde i tilfælde af skilsmisse, men en ægtepagt kan være relevant i en lang række tilfælde.

Hvornår kan en ægtepagt oprettes?

En ægtepagt kan oprettes på alle tidspunkter før eller under ægteskabet.

Hvis man allerede inden ægteskabets indgåelse er klar over, at man vil have særeje, kan det være en god ide allerede her at oprette en ægtepagt. Når man er blevet gift, er man indgået i formuefællesskabet, og der kan derfor være en risiko ved at vente.

Sådan laver I en ægtepagt

  1. I bliver enige om, at I skal have en ægtepagt. Man kan ikke selvstændigt oprette en ægtepagt, da det i så fald vil gå ud over ægtefællens formue.
  2. I bestiller jeres ægtepagt online
  3. I udfylder vores formular med de nødvendige oplysninger – husk du kan til enhver tid få gratis rådgivning undervejs
  4. Vi udarbejder en ægtepagt til jer på baggrund af jeres svar
  5. I modtager ægtepagten til gennemlæsning
  6. I underskriver ægtepagten

DKK 1.990,00

Par udfylder ægtepagt online sammen

Læs mere om vores øvrige juridiske løsninger